OUTSOURCING KSIĘGOWY

Outsourcing księgowy to usługa, która ewoluuje wraz z rozwojem biznesu i technologii. Świadczymy usługi księgowe dopasowane do potrzeb Klienta, zawsze opierające się na najnowszych rozwiązaniach, zarówno metodologicznych, jak i systemowych. Klient w zależności od potrzeb może skorzystać z naszych usług leżących bliżej tradycyjnego rozumienia biura rachunkowego, możliwe jest także korzystanie z pełnej palety usług outsourcingowych wspartych narzędziami IT.

Zakres usług księgowych:

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości,
• Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
• Prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanych podatku dochodowego,
• Przejęcie prowadzenia spraw rachunkowych podmiotu z powiadomieniem Urzędu Skarbowego (wraz z pełnomocnictwem),
• Sporządzenie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat,
• Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego,
• Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
• Sporządzenie rocznych sprawozdań wymaganych przez GUS oraz NBP,
• Pomoc przy rejestracji nowo powstałych podmiotów gospodarczych,
• Przygotowywanie wniosków kredytowych,
• Inne usługi zlecone przez Klienta

Powrót