OUTSOURCING KADROWO-PŁACOWY

W ramach outsourcingu funkcji kadrowo-płacowej biuro podatkowe „ALL FINANCE” obniża koszty swoich Klientów, dzięki czemu mogą oni skoncentrować swoje zasoby i finanse wokół rozwijania działalności gospodarczej.
Oferujemy elastyczne rozwiązania, dopasowane do indywidualnych wymogów. Klienci mogą wybrać zintegrowany pakiet usług (pełen outsourcing kadrowo-płacowy) lub indywidualnie wybrać między outsourcingiem funkcji personalnej lub naliczania płac.

Zakres usług:

• Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników (teczek osobowych),
• Przygotowanie i złożenie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych (ZUS, ZUA, ZWUA, PIP itp.),
• Rejestracja, monitoring i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności, w tym urlopów okolicznościowych, bezpłatnych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych,
• Przygotowanie, monitoring i archiwizacja umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy i innych dokumentów prawnych,
• Monitorowanie ważności szkoleń z zakresu BHP, organizacja szkoleń,
• Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
• Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON,
• Reprezentowanie Klienta lub asysta podczas inspekcji i kontroli z ZUS, PIP lub US,
• Przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych.

Powrót